การติดตั้งโครงเหล็กรั้วไม้ระแนง

ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้นด้วยรั้วไม้ระแนง
ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้นด้วยรั้วไม้ระแนง-1