การติดตั้งรั้วไม้ระแนง ธารารมณ์ รามคำแหง

รั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาใช้โทนสีขาวสำหรับรั้วไม้ระแนง โดยการเว้นช่องไฟของรั้วบ้าน 1 นิ้ว รั้วไม้เทียมจะใช้วัสดุที่หาง่ายมาติดตั้ง เช่นไฟเบอร์ซีเมนต์ รั้วไม้เทียมกำลังได้รับความนิยม

ติดเสารั้วไม้ระแนง
ภาพการติดตั้งรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา รามคำแหง