รั้วกั้นสุนัข

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งรั้วกั้นสุนัขโดยใช้ไม้ระแนงไม้รั้ว โดยจะทำการกั้นสุนัขภายในบริเวณบ้าน

ฉากหลังไม้ระแนงไม้เต็ง
ระแนงบังตาสาย1