Home ผลงานรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา ระแนงไม้เต็งและชั้นวาง

ระแนงไม้เต็งและชั้นวาง

รั้วไม้ระแนง

ระแนงไม้เต็งและชั้นวาง การเลือกไม้เต็งมาทำระแนงไม้นั้นเพราะไม้เต้งมีคุณสมบัติสำหรับงานไม้กลางแจ้ง ทนแดด และทนฝน

ระแนงบังตาสีโอ๊คแบบทึบโดยใช้ไม้เทียมคอนวูด
ระแนงบังตาสีชมพูพิเศษ