ฉากไม้ระแนงแบบทึบ

รั้วไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนงแบบทึบโดยจะทำหารติดตั้งบนโครงเหล็ก การติดฉากไม้ระแนงแบบทึบจะช่วยบังสิ่งไม่น่ามอง

ฉากระแนงไม้สัก
ฉากไม้ระแนงกั้นลานซักล้าง