การยึดรั้วไม้ระแนงกับกำแพงบ้าน

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งรั้วไม้ระแนง จะติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง เราใช้วัสดุไม้เทียมซึ่งทนแดดทนฝนมาทำเป็นระแนงบังตาให้ลูกค้า

การติดตั้งโครงเหล็กรั้วไม้ระแนงกับกำแพงบ้าน
ติดเสารั้วไม้ระแนง