พื้นไม้เทียมนอกบ้าน

พื้นไม้เทียมนอกบ้าน

การเลือกใช้พื้นไม้เทียมมาติดตั้งบริเวณด้านนอกบ้าน

ระเบียงไม้โดยเลือกใช้พื้นไม้เต็ง