ฉากไม้ระแนง

ก่อนติดตั้งไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง มองดูแล้วสบายตา

ก่อนติดตั้งไม้ระแนง