ก่อนติดตั้งไม้ระแนง

ก่อนติดตั้งไม้ระแนง

ก่อนติดตั้งไม้ระแนง พื้นที่ดูแล้วไม่น่ามอง

ฉากไม้ระแนง