รั้วโครงเหล็ก

ระแนงบังตา

รั้วโครงเหล็ก

ระแนงบังตาแบบทึบ