การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก

การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก

การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก โดยเว้นระยะห่างของโครงเหล็ก30เซ็นติเมตร

โครงหลังคาเหล็ก