งานขัดสีระเบียงไม้เก่า

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า,ซ่อมพื้นไม้

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า การซ่อมพื้นไม้ซึ่งจะเป็นพื้นระแนงไม้เต็งดดยทำการขัดลอกสีเก่าออกให้หมด จากนั้นทำการซ่อมแซมพื้นไม้ และทาสีย้อมไม้อีกครั้ง

พื้นระแนงไม้