ต่อเติมรั้วบ้านไม้ระแนงกฎหมาย

การต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้นโดยไม้ระแนงพื้นที่ระหว่างเอกชนกับเอกชน กฎหมายให้ทำสูงไม่เกิน 10 เมตร สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ลอฟท์ เด คอร์

ต่อเติมรั้วบ้านใช้เสา
รั้วไม้ระแนงบังตาแนวตั้ง