การทาสีระแนงบังตารอบแรก

การทาสีระแนงบังตารอบแรก

การทาสีระแนงบังตา หรือรั้วไม้สังเคราะห์ โดยเลือกใช้สีน้ำอะคริลิค

ระแนงบังตาสีน้ำตาล หรือรั้วไม้สังเคาระห์สีน้ำตาล