พื้นไม้เทียม

พื้นไม้เทียม

การเลือกใช้พื้นไม้เทียม โดยการใช้สีโอ๊คสำหรับทาพื้นไม้ระแนงไม้เทียมโดยเฉพาะ

รั้วไม้เทียม