การติดตั้งพื้นไม้เทียมข้างๆบ่อปลา

พื้นไม้เทียม,ไม้พื้นคอนวูด

การติดตั้งพื้นไม้เทียมข้างบ่อปลา มีการเก็บขอบข้างเรียบร้อย และส่อนบ่อกรองของบ่อปลาสามารถเปิดปิดได้ 3ช่วง

การรื้อพื้นไม้ของเก่า และติดตั้งพื้นไม้เทียมใหม่ โครงการคาซ่าวิลล์