ฉากไม้ระแนง

การติดตั้งไม้ระแนงบังแดดเอกมัย

การติดตั้งฉากไม้ระแนงจะใช้วัสดุไม้เทียมเป็นวัสดุหลักของฉากไม้ระแนง หรือฉากไม้เทียมโดยจะทำการติดตั้งบนโครงเหล็ก และหลังจากนั้นก็ทำการเก็บสีให้สวยงาม

การติดตั้งไม้ระแนงบังแดดเอกมัย