ทำโรงเรือนกล้วยไม้ใช้ไม้ระแนงเป็นไม้สังคระห์ หรือเหล็กดี

โรงเรือนกล้วยไม้

การทำโรงเรือนกล้วยไม้เราควรใช้วัสดุไม้ระแนงเป็นไม้สังคระห์ หรือเหล็กดี และวัสดุแบบไหนจะทนทาน และราคาถูก

การติดตั้งโรงเรือนกล้วยไม้ไม้ระแนง